przewierty sterowane


PRZEWIERTY STEROWANE (PODZIEMNE):

Przewierty sterowane to bez wykopowa technologia układania rur na potrzeby telekomunikacji, wodociągów, kanalizacji, energetyki, drogownictwa i gazownictwa. Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego i za pomocą specjalistycznego urządzenia rozwiercenie do odpowiedniej średnicy i przeciągnięcie zaprojektowanej rury osłonowej, przewodowej lub kabla pod ziemią pomiędzy wybranymi punktami w terenie.

Stosowana przez Morgaz metoda przewiertów sterowanych umożliwia układanie rur i przewodów pod drogami, budynkami, torami kolejowymi, rzekami a nawet bagnami.

Przewierty mogą być stosowane w gruntach twardych typu glina, skała, jak i miękkich.

Technologia ta nie uszkadza dróg i obiektów; nie wymaga przeprowadzania wykopów otwartych oraz wstrzymania ruchu.
 bez rozkopowe układanie rur wodociągowych i gazowych,

przewodów elektrycznych itp 

Przewierty sterowane gwarantują minimalizację czasu wykonywania zadania oraz obniżenie całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

Przewierty są wykonywane za pomocą specjalistycznych maszyn wiertniczych firmy VERMEER

Zakres średnic instalowanych rur waha się od Ø 25 do Ø 500
Przewierty mogą być dokonywane na odcinkach nawet do 300 m


Dysponujemy zestawami wiertniczymi:


 

W zależności od powierzonego nam zlecenia dobieramy odpowiedni sprzęt wiertniczy