Świadczymy usługi w zakresie​

przewiertów sterowanych

Stosowana przez Morgaz metoda przewiertów sterowanych umożliwia układanie rur i przewodów pod drogami, budynkami, torami kolejowymi, rzekami a nawet bagnami.

Realizujemy

przewierty sterowane

Przewierty sterowane to bez wykopowa technologia układania rur na potrzeby telekomunikacji, wodociągów, kanalizacji, energetyki, drogownictwa i gazownictwa. Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego i za pomocą specjalistycznego urządzenia rozwiercenie do odpowiedniej średnicy i przeciągnięcie zaprojektowanej rury osłonowej, przewodowej lub kabla pod ziemią pomiędzy wybranymi punktami w terenie. Przewierty mogą być stosowane w gruntach twardych typu glina, skała, jak i miękkich. Technologia ta nie uszkadza dróg i obiektów; nie wymaga przeprowadzania wykopów otwartych oraz wstrzymania ruchu.

Przewierty sterowane gwarantują minimalizację czasu wykonywania zadania oraz obniżenie całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Przewierty są wykonywane za pomocą specjalistycznych maszyn wiertniczych firmy VERMEER. Zakres średnic instalowanych rur waha się od Ø 25 do Ø 500. Przewierty mogą być dokonywane na odcinkach nawet do 300 m.

Dysponujemy

zestawami
wiertniczymi

VERMEER D33/34

VERMEER D10/15

VERMEER D6/8

VERMEER D10/15

VERMEER D6/8