przeciski podziemne


PRZECISKI PODZIEMNE "KRET":

Metoda „kret” umożliwia bez rozkopowe układanie rur (wodociągowych i gazowych), przewodów elektrycznych (o średnicy do 200 mm na odcinkach 15 - 20 metrów. W praktyce jest to jedna z najczęściej stosowanych metod bez wykopowych.

Metoda "Kret" znajduje zastosowanie przy układaniu przewodów ciśnieniowych (gazowych i wodociągów) oraz kabli prowadzonych bezpośrednio w gruntach lub w rurach osłonowych.

„Kret” może także wprowadzać kable lub rury w mini tunele wykonane wcześniej.

 

 bez rozkopowe układanie rur wodociągowych i gazowych,

przewodów elektrycznych itp 

Metoda polega na wciągnięciu przewodu do gruntu za dynamiczną głowicą o wrzecionowatym kształcie. Podczas wbijania grunt nie jest usuwany, lecz jedynie zagęszczany wokół głowicy. Dlatego też metoda wciągania przewodu za dynamiczną głowicą o napędzie pneumatycznym najlepiej sprawdza się w gruntach łatwo zagęszczalnych: piaski, ziemia.

Z uwagi na stosunkowo małą długość przecisków wykonywanych w gruncie wg opisywanej technologii, odstępstwa od planowanej trasy są w praktyce niewielkie. W celu ich ograniczenia stosuje się dodatkowo precyzyjnie naprowadzane urządzenia w wykopie startowym na cel ustawiony w wykopie końcowym.

Jest stosowana także przy bezwykopowym wykonywaniu krótkich podłączeń do budynków.


POSTAW NA DOŚWIADCZENIE