Realizacje


zakres prac:

Modernizacja sieci gazowej DN 250 

miejsce:

Opole, ul. Krakowska

 


zakres prac:

Modernizacja sieci gazowej n/c PEHD DN 160 o długości 902m

miejsce:

Opole, ul. Piastowska 

 

zakres prac:

Gazyfikacja ś/ć PEHD DN 90 i 63 o długości 5 km

miejsce:

Łosiów

 

zakres prac:

Gazyfikacja PHD DN 90, o długosci 7 km

miejsce:

Dębska Kuźnia, Dębie, Dębowiec

 

zakres prac:

Modernizacja sieci gazowej PHD DN 160

miejsce:

ul. Kościuszki, Opole

 

zakres prac:

Budowa sieci gazowej ś/ć PEHD DNMO wraz z przyłączem gazu ś/ć DN 90 i stacją pomiarową Q=400 m3/h  do zakładu produkcyjnego E=11 km

miejsce:

Jełowa

 

zakres prac:

Budowa sieci gazowej ś/c PEHD DN 160 wraz z przyłączem gazu ś/c PEHD DN 63 i stacją red – pomiarową Q = 130m3/h do zakładu produkcyjnego, Ʃ= 7701mb

miejsce:

Łambinowice

 

zakres prac:

Budowa przyłącza gazowego ś/c z punktem red-pomiarowym Q=37m3h, Ʃ= 20,70mb

miejsce:

Opole, ul. Oświęcimska

 

zakres prac:

Budowa stacji red –pom Q=500m3/h wraz z odcinkiem dolotowym i wylotowym ze stacji.

miejsce:

Opole, ul. Oświęcimska

 


 GODNI ZAUFANIA